LOGOWANIE/ REJESTRACJA

Regulamin

Regulaminy

 • Regulamin obowiązujący od 01 kwietnia 2015 r.
 • Regulamin karty stałego klienta Twomark Sport

Regulamin obowiązujący od 01 kwietnia 2015 r.

Przed skorzystaniem z usług sklepu internetowego Dudkiewicz Marek Twomark Sport należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakupując towar Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie punkty.

Regulamin sklepu internetowego www.twomarksport.pl

§ 1

 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.twomarksport.pl (zwany dalej również  Sklepem ) prowadzony jest przez przedsiębiorcę działającego pod firmą  Dudkiewicz Marek FirmaTwomark Sport (zwanego dalej również jako  Firma Twomark Sport ); zarejestrowanego przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, NIP 627-172-80-47, REGON 240024799. Siedziba sklepu internetowego mieści się w Bielsku Białej 43-300 ul Cieszyńska 429.
 2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane ze sklepem internetowym prosimy kierować na adres e-mailowy: sklep@twomarksport.pl

§ 2

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również  Regulaminem ) określa sposób korzystania z usług sklepu internetowego www.twomarksport.pl, zakres jego odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje organizacyjne.
 2. Kupujący, składając zamówienie pod adresem Sklepu, potwierdza tym samym zapoznanie się z treścią Regulaminu a jednocześnie  związanie jego postanowieniami. Niezależnie od tego niniejszy regulamin jest wyświetlany Użytkownikowi w procesie składania takiego zamówienia, bezpośrednio przed możliwością potwierdzenia złożenia danego zamówienia. Ponadto  na zasadzie art. 384 § 4 KC  Sklep udostępnia każdemu Użytkownikowi (Klientowi) treść Regulaminu w formie pliku, który może być zapisany przez Użytkownika w jego urządzeniu a następnie odtwarzany wedle jego uznania.

§ 3

 1. Z usług sklepu internetowego www.twomarksport.pl Użytkownik (Klient) może korzystać za pomocą programu Internet Explorer od wersji 7.0. lub innego  analogicznego.
 2. Firma Twomark Sport zwraca niniejszym uwagę, iż technologia stosowana w Internecie, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

§ 4

 1. Użytkownik (Klient) składając zamówienie pod adresem Sklepu, wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych, w Bazie Użytkowników sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 2. Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Firma Twomark Sport zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych, w szczególności zgodnie z art. 32 i następnymi odnośnej ustawy.

§ 5

 1. Sklep internetowy www.twomarksport.pl prowadzi sprzedaż artykułów sportowych za pośrednictwem sieci Internet, w tym w szczególności:
  • rowerów,
  • akcesoriów rowerowych,
  • części zamiennych rowerowych,
  • odzieży sportowej rowerowej.
 2. Sklep internetowy www.twomarksport.pl prowadzi sprzedaż dla Klientów z wszystkich krajów Europejskich. W przypadku zamówienia towaru przez Kupującego, nie będącego rezydentem w którymkolwiek kraju Unii Europejskiej, płaci on kwotę  brutto , zawierającą podatek VAT. (cena towaru uwidoczniona w sklepie internetowym www.twomarksport.pl). Cenę  brutto płacą również klienci (rezydenci) z krajów Unii Europejskiej, chyba że prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą i wypełnią odpowiednie dokumenty wywozu. Zakup towaru jest wolny od opłat celnych.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.twomarksport.pl, a w wyjątkowych przypadkach:
  • telefonicznie (+48 33) 8101648,
   • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, gdy Sklep poinformuje Kupującego e-mailem o dostępności danego towaru lub towarów i jednocześnie  o zamiarze rozpoczęcia realizacji danego zamówienia.
   • w przypadku zamówień płatnych przelewem - po tym, gdy na rachunek bankowy wpłynie określona kwota na poczet realizacji zamówienia a następnie, gdy Sklep poinformuje Kupującego e-mailem o dostępności danego towaru lub towarów i jednocześnie  o zamiarze rozpoczęcia realizacji danego zamówienia.
  • Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje e-mailem informację o zaewidencjonowaniu i przystąpieniu przez Sklep do weryfikacji zamówienia oraz o ewentualnym wydłużonym terminie dostępności danego towaru lub towarów (o którym mowa poniżej w ustępie 12. zdanie ostatnie).
   Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje bezpośrednio:
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument fiskalny (na wyraźne życzenie Kupującego - faktura VAT). Dokument taki wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 5. Kupujący może wprowadzić ewentualne zmiany w danym zamówieniu do momentu wystawienia odnośnego dokumentu fiskalnego. Kupujący może wycofać złożone zamówienie (odstąpić od zawartej umowy kupna) e-mailem wysłanym na adres emailowy: sklep@twomarksport.pl
 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze oznaczonym jako  dostępny , stanowi cenę danego towaru w momencie jej emitowania przez serwer (wyświetlania na monitorze Klienta) i stanowi cenę obowiązującą przy realizacji danej transakcji, o ile dojdzie do skutecznego złożenia zamówienia przez Kupującego a następnie wysłania przez Sklep e-mailem potwierdzenia dostępności danego towaru lub towarów i jednocześnie - o zamiarze rozpoczęcia realizacji danego zamówienia.
 7. Po skutecznym dokonaniu danego zamówienia przez Kupującego cena towaru, którego dotyczy dane zamówienie, nie ulegnie zmianie.
 8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie danego produktu. Moment zawarcia umowy kupna następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego e-maila z potwierdzeniem dostępności danego towaru lub towarów i jednocześnie informujący o zamiarze wysłania towaru lub towarów, stanowiących przedmiot danego zamówienia.
 9. Informacje zawarte w opisach towarów mają charakter typowo informacyjny.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie (jednakże z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ustępie 7 powyżej), wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 11. Do wartości każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Zamówione produkty dostarczamy na terenie Europy za pośrednictwem:
  POCZTA KURIERSKA - koszt uzależniony od sposobu płatności.
  MOBILNY TWOMARK SPORT - 11. dotyczy w szczególności transportu rowerów. Mając na względzie najwyższą jakość obsługi klienta, transport rowerów sprzedawanych przez sklep internetowy www.twomarksport.pl, odbywać się będzie za pomocą opcji transportu: MOBILNY TWOMARK. Opcja ta polega na dowozie roweru do klienta przez przeszkolonego pracownika, samochodem technicznym Twomark Sport. Transport odbywać się może na terenie: Polski, Niemiec, Austrii, Czech oraz Słowacji. Przybliżona długość trasy obliczana będzie na podstawie strony http://maps.google.pl/maps , natomiast realny koszt transportu według rzeczywistego przebiegu samochodu technicznego. Koszt transportu wg ilości przebytych kilometrów:
  • do 100 km: 1,40 zł za 1 km,
  • od 101 km do 200 km: 1,20 zł za 1 km,
  • od 201 km do 400 km: 1,00 zł za 1 km,
  • powyżej 400 km: 0,80 zł za 1 km.
  Przy wyborze opcji MOBILNY TWOMARK SPORT, kupujący zobowiązany jest wpłacić należność za transport na konto bankowe Twomark Sport, podane na stronie internetowej. Klient pokrywa koszt dostawy tylko w jedną stronę (od siedziby Twomark Sport do miejsca odbioru wskazanego przez nabywcę). np. Trasa z Bielska Białej ul. Cieszyńska 429 do Warszawy na ul. Marszałkowską to około 350 km. Przybliżony koszt transportu wynosić będzie zatem 350 zł.
 12. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
  Przesyłki dostarcza:
  Poczta Polska - czas dostawy 1-5 dni.
  Poczta kurierska - przesyłka kurierska, czas dostawy 1-2 dni roboczy.
  Jeżeli dany produkt nie jest dostępny na magazynie sklepu, termin otrzymania przesyłki wydłuży się o czas sprowadzenia towaru do sklepu. O powyższym fakcie Klient zostanie poinformowany na wskazany przez Klienta adres e-mail (a w jego braku  telefonicznie).
 13. Firma Twomark Sport nie ponosi negatywnych konsekwencji marketingowych za jakość usług świadczonych przez podmiot zewnętrzny, realizujący dostawę  w zakresie jego terminowości oraz jakości obsługi. Jednocześnie  na wypadek reklamowania usługi transportowej (wadliwego dostarczenia towaru)  Kupujący winien dopełnić formalnej procedury reklamacyjnej, wymaganej przez podmiot świadczący tę usługę, a następnie poinformować o tym fakcie również Sklep.
 14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;
  • przelew bankowy na konto Sklepu.
  • płatność poprzez  Santander RATY
  • realizację tranzakcji poprzez "kartę kredytową" i "e przelewem" są realizowane za pośrednictwem Dotpay.pl

§ 6
Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zgodnie z art 34 ust 4 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
 3. Towar zwracany w trybie określonym w ustępie 1 powyżej, należy odesłać na adres Sklepu razem z fakturą, otrzymaną wraz z nim. Po otrzymaniu takiego zwrotu  Firma Twomark Sport zwróci Klientowi niezwłocznie kwotę równą wartości zrealizowanego zamówienia, nie później aniżeli w ciągu 14 dni(przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu). Koszt odesłania towaru Sklepowi poniesiony przez Klienta, nie podlega zwrotowi.

§ 7
Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący ujawni w nim wady, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres Sklepu: Twomark Sport, ul. Cieszyńska 429, 43-300 Bielsko Biała.
 14. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

  Pobierz formularz reklamacyjny

§ 8

 1. Niniejszym Sklep informuje Klientów, iż w przypadku wysyłki rowerów firmą kurierską (rower zapakowany w kartonie), szczególnym warunkiem obowiązywania gwarancji producenta jest powierzenie złożenia danego roweru autoryzowanemu serwisowi rowerowemu danej marki (w zależności od brzmienia konkretnego dokumentu gwarancyjnego), potwierdzone stosownym wpisem w karcie gwarancyjnej.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

  Pobierz wzór oświadczenia

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Firma Twomark Sport 43-300 Bielsko Biała ul Cieszyńska 429
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy : Firma Twomark Sport 43-300 Bielsko Biała ul Cieszyńska 429.
 6. Po otrzymaniu takiego zwrotu  Firma Twomark Sport zwróci Klientowi niezwłocznie kwotę równą wartości zrealizowanego zamówienia, nie później aniżeli w ciągu 14 dni(przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu). Koszt odesłania towaru Sklepowi poniesiony przez Klienta, nie podlega zwrotowi.
 7. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

§ 10

 1. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 01.04.2010, natomiast w brzmieniu aktualnym
 2. Firma Twomark Sport zastrzega sobie prawo dalszych zmian niniejszego regulaminu. Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania na stronie Sklepu i indywidualnego podania jej do wiadomości każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi Sklepu (e-mailem).
 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu  zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Pobierz nowy regulamin

Regulamin karty stałego klienta TWOMARK

REGULAMIN KART STAŁEGO KLIENTA Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym FIRMY Twomark Sport  SPECIALIZED CONCEPT STORE z siedzibą w Bielsku Białej 43-300 ul.Cieszyńska 429

 1. Regulamin obowiązuje od 01.04.2015
 2. Wystawcą karty jest  Twomark Sport Specialized Concept Store Bielsko-Biała, Cieszyńska 429
 3. Członkiem programu lojalnościowego firmy  Firmy Twomark Sport SPECIALIZED CONCEPT STORE jest osoba, której imię i nazwisko figuruje w systemie firmy i która posiada kartę z przypisanym numerem
 4. Warunkiem otrzymania SREBRNEJ KARTY STAŁEGO KLIENTA są zakupy w kwocie powyżej 1000 zł (tysiąca złotych)- lub okazaniu paragonów opiewających na łączną kwotę 1000 zł (tysiąca złotych) oraz wypełnienie formularza o wydanie Karty Stałego Klienta
 5. Warunkiem otrzymania ZŁOTEJ KARTY STAŁEGO KLIENTA są zakupy w kwocie powyżej 15 000 zł (piętnastu tysięcy złotych)- lub okazaniu paragonów opiewających na łączną kwotę 15 000 zł (piętnastu tysięcy złotych)oraz wypełnienie formularza o wydanie Karty Stałego Klienta
 6. Kartą może posługiwać się wyłącznie Właściciel Karty. Karta posiada numer stanowiący, poza danymi personalnymi podstawę identyfikacji jej posiadacza.
 7. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

 


Zasady udzielania zniżek dla posiadaczy Karty Stałego Klienta w sieci sklepów Twomark Sport SPECIALIZED CONCEPT STORE


 1. SREBRNA Karta Stałego Klienta  Twomark Sport upoważnia jej posiadacza do: - 5% zniżki na wszystkie towary nieprzecenione oraz usługi serwisowe w okresie od 01 marca każdego roku do 31 sierpnia każdego roku oraz -10% zniżki na wszystkie towary nieprzecenione oraz usługi serwisowe w okresie od 01 września do końca lutego każdego roku
 2. ZŁOTA Karta Stałego Klienta  Twomark Sport upoważnia jej posiadacza do:
 3. 10% zniżki na wszystkie towary nieprzecenione oraz usługi serwisowe przez cały rok
 4. Warunkiem korzystania ze zniżek przysługujących posiadaczom Karty Stałego Klienta jest jej posiadanie podczas transakcji w oddziale sklepu lub wpisanie jej numeru podczas zakupów w sklepie internetowym.
 5. Rabaty na kartę stałego klienta nie sumują się z innymi promocjami i ofertami rabatowymi
 6. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w programie lojalnościowym oraz z posiadania Karty Stałego klienta, składając oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej ( Rezygnuję z uczestnictwa w programie lojalnosciowym Firmy Twomark Sport oraz z Karty Stałego Klienta  Twomark Sport . Nazwisko i imię, nr Karty, data, podpis ). Takie oświadczenie klient składa w oddziale firmy, która wystawiła Kartę lub wysyła pocztą na adres siedziby.
 7. Do zmiany regulaminu wystarczy ogłoszenie na stronie www.twomarksport.pl

Regulamin karty stałego klienta TWOMARK

 

Udostępnij:

KONTAKT

BIELSKO-BIAŁA
ul. Cieszyńska 429
43-300 Bielsko-Biała
tel. 48 338 101 648
mobile 48 609 409 616

bielsko@twomarksport.pl

Godziny otwarcia sklepu:
pon.-pt.: 10-18 
sobota:  10-14

 

 

 

pokaż mapę

KONTO BANKOWE

Bank Pekao S.A.
62 1950 0001 2006 0362 7477 0002

M Bank
15 1140 2004 0000 3602 7826 3602

MAREK DUDKIEWICZ
FIRMA TWOMARK SPORT
ul. Cieszyńska 429
43-300 Bielsko-Biała

DOBIERZ ROZMIAR

BIELSKO-BIAŁA
ul. Cieszyńska 429
43-300 Bielsko-Biała
tel. 48 338 101 648
mobile 48 609 409 616

bielsko@twomarksport.pl

Godziny otwarcia sklepu:
pon.-pt.: 10-18 
sobota:  10-14

 

 

 

pokaż mapę

KONTO BANKOWE
Bank Pekao S.A.
62 1950 0001 2006 0362 7477 0002

M Bank
15 1140 2004 0000 3602 7826 3602

MAREK DUDKIEWICZ
FIRMA TWOMARK SPORT
ul. Cieszyńska 429
43-300 Bielsko-Biała

SCHOWEK